2024 - Grunder för prioritering och fördelning vid ransonering

Ransoneringslagen (1978:268) är en av de så kallade fullmaktslagarna. Den träder i kraft om det skulle bli krig i Sverige och får också tillämpas vid andra extraordinära händelser där det finns risk för brist på en förnödenhet som är viktig för landet.

I 2023 års regleringsbrev gav regeringen Jordbruksverket och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet om ransoneringslagen skulle behöva tillämpas. I den här rapporten redovisar myndigheterna resultatet av uppdraget.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2024
Antal sidor
50