E 2024 nr 01 - Animaliska livsmedel och allergi samt allergier vid ett förändrat klimat

Detta vetenskapliga underlag har tagits fram av Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet, på uppdrag av Livsmedelsverket. Frågeställningarna i Livsmedelsverkets beställning beskrivs i detalj i respektive kapitel (1–5). I korthet sammanfattar underlaget nuvarande kunskap inom följande områden:

  • Förekomst av allergi mot komjölk, ägg, fisk och skaldjur (kapitel 1).
  • Olika typer av köttallergi samt kopplingen mellan fästingbett och köttallergi (alfa-gal) (kapitel 2).
  • Om kyckling/ägg kan orsaka allergi hos fisk- eller sojaallergiker om djuren fötts upp på foder innehållande fisk eller soja (kapitel 3).
  • Samband mellan exponering för opastöriserad mjölk tidigt i livet och risken för utveckling av IgE-förmedlad allergi (kapitel 4).
  • Klimatförändringarnas eventuella påverkan på utveckling och förekomst av allergisjukdomar (kapitel 5).

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Institutet för miljömedicin - Karolinska institutet
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Allergi - Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2024
Antal sidor
52