2024 - Regeringsuppdrag för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata, delrapport 1

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram ett förslag som ska förenkla dricksvattenleverantörernas administration. Myndigheterna föreslår ett nytt system för inrapportering av råvattendata.

Att uppgifterna rapporteras in är avgörande för ett säkert dricksvatten i Sverige. Förslaget ingår i en delrapport för ett regeringsuppdrag som myndigheterna arbetar med tillsammans.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
SGU och Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2024
Antal sidor
22