2024 - Kartläggning av kritiska och strategiska varor i livsmedelskedjan i leden efter primärproduktionen

Inom ramen för regeringsuppdraget Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen har Livsmedelsverket fått i uppdrag att redovisa förslag på strategiska varor som är särskilt viktiga för försörjningsförmågan under höjd beredskap. Resultatet av arbetet - som fokuserar på leden efter primärproduktionen - redovisas i den här rapporten.

En övergripande slutsats är nästan alla verksamheter i och utanför sektorn delar stora beroenden, som egentligen kan anses vara de viktigaste ”strategiska varorna”. Det handlar till exempel om el och andra energislag, transporter och infrastruktur. En brist eller störning här kan ge mycket större påverkan på hela kedjan än brist på en enskild insatsvara.

Om målet ska vara att under höjd beredskap bibehålla samma utbud av varor som i vardagen, kan tusentals varor kallas kritiska, även om man bortser från varianter. Listan blir ännu längre om den ska inkludera varorna som används av verksamheter nedströms i livsmedelskedjan, som åkerier och tillverkare av råvara till förpackningsmaterial.

För att kunna rikta in arbetet på vissa verksamheter och på ett mer rimligt antal kritiska varor, behövs beslut om två utgångspunkter för arbetet med att utveckla försörjningsberedskapen: Vilken kost, i mängd och innehåll, ska befolkningen ha tillgång till under höjd beredskap, och vilka verksamheter är samhällsviktiga och nödvändiga för totalförsvaret?

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
1
Antal sidor
67