2024 - Framtagande av metod för att mäta mängden mat som flödar i det nationella livsmedelsystemet

Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2022 och 2023 i uppdrag att ta fram en metod för att mäta mängden mat i det nationella livsmedelssystemet. Syftet med uppdraget är att öka förmågan att upprätta en lägesbild över livsmedelstillgången i Sverige. 

Rapporten är en del i den samlade rapporteringen av regeringsuppraget Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen.

Livsmedelsverket har, i samarbete med Svensk Dagligvaruhandel, tagit fram en beräkningsmetod för hur många kalorier och kilon av livsmedel som finns tillgängliga inom ett antal kategorier livsmedel som är centrala för befolkningens energiintag. Metoden ger möjlighet att ta fram en ögonblicksbild av mängden kalorier i livsmedelssystemet.

I rapporten redovisas hur modellen är uppbyggd och innehåller ingen sammanställning av den tillgängliga mängden mat. Detta eftersom datainsamlingen från dagligvaruhandeln och grossisterna behöver utvecklas ytterligare.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
1
Antal sidor
26