2024 - En hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har sedan april 2021 arbetat, på uppdrag av regeringen, med att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer samt relevanta insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Utifrån regeringsuppdraget föreslår myndigheterna en samlad struktur med nationella mål, delmål och insatsområden. Strukturen ska bidra till att uppnå Sveriges folkhälsopolitiska mål om en god och jämlik hälsa och att sluta de påverkbara hälsoskillnader som finns till 2048. Att ha fastställda nationella mål och indikatorer kommer att vara vägledande för regionernas och kommunernas folkhälsoarbete på befolkningsnivå liksom för näringslivet och civilsamhället.

Under arbetet med uppdraget har vi träffat representanter från hela livsmedelskedjan och civilsamhället som visat på ett stort engagemang i frågan.  Det är viktigt att så många vill vara en del av lösningen för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av rapporten en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion med en illustration som föreställer en människa som vandrar på en väg mot en flagga.

Detaljerad information

Författare
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Råd och rekommendationer - Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2024
Antal sidor
223