S 2023 nr 06 - Kontrollen i livsmedelskedjan

Sveriges rapport till EU-kommissionen om kontrollen i livsmedelskedjan har sedan 2021 ett nytt format. Det beror på att förordning (EU) nr 2019/723 med en standardiserad förlaga för rapportering har trätt i kraft. Rapporteringen görs i ett webbaserat verktyg.

Detta dokument har ställts samman för att presentera vad Sverige har rapporterat. Alla rubriker och tabeller är hämtade från den standardiserade förlagan och från rapporteringsverktyget.

Rapporteringen har som ambition att svara på det som efterfrågas och formuleringarna är gjorda utifrån att rapporten vänder sig till EU-kommissionens tjänstemän.

För att vara transparanta med att det finns uppgifter vi inte har kunnat få fram till rapporteringen innehåller dokumentet även tabeller och fält där vi av olika anledningar inte har kunnat rapportera efterfrågade uppgifter. I de fallen har vi kommenterat i varför det saknas uppgifter. I de fall vi har lämnat uppgifter i frivilliga fält framgår detta genom att rubrikerna för dessa fält är markerade med asterisk.

Under handläggningen har synpunkter inhämtats från ett flertal handläggare på Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Representanter från SKR, Länsstyrelserna, SVA och Näringsdepartementet har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2023
Antal sidor
62