S 2023 nr 05 - Utredning av ett heltäckande revisionssystem

Alla myndigheter inom EU som utför offentlig kontroll i livsmedelskedjan ska, för att säkerställa sin efterlevnad av lagstiftningen, se till att de blir reviderade. Revisionerna kan identifiera förbättringsområden, både nationellt och vid enskilda kontrollmyndigheter, samt bidra till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll.

Samrådsgruppen för revision, som leds av Livsmedelsverket, ska ge stöd och råd till de myndigheter som utför eller låter utföra revision. Den ska även bistå Livsmedelsverket i samordningen av det nationella revisionssystemet. Gruppen består av representanter för länsstyrelserna och de kommunala kontrollmyndigheterna inklusive SKR, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket och samrådsgrupp för revisions
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2023
Antal sidor
52