S 2023 nr 03 - Kontrollen i livsmedelskedjan

Sveriges rapport till EU-kommissionen om kontrollen i livsmedelskedjan har sedan 2021 ett nytt format. Det beror på att förordning (EU) nr 2019/723 med en standardiserad förlaga för rapportering har trätt i kraft. Rapporteringen görs i ett webbaserat verktyg.

Detta dokument har ställts samman för att presentera vad Sverige har rapporterat. Alla rubriker och tabeller är hämtade från den standardiserade förlagan och från rapporteringsverktyget.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen.
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2023
Antal sidor
58