Livsmedelsverkets stöd kring skolmåltider – Ipsos

Inför att de nationella riktlinjerna för måltiderna i skolan ska uppdateras har undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Livsmedelsverket gjort en kvalitativ undersökning av hur de nuvarande riktlinjerna används och fungerar.

Undersökningen består av två delar. Den första syftar till att få fördjupad kunskap om hur riktlinjerna för måltiderna i skolan används av professionerna inom måltidsverksamheten och hur användbara de uppfattas vara. Resultatet ska användas som underlag för revideringen av riktlinjerna.

Den andra delen syftar till att få fördjupad kunskap om och förståelse för hur rektorer ser på skolmåltiderna och måltidernas roll, och rektorers behov kopplade till skolmåltiderna. Resultatet ska användas som underlag för att utveckla Livsmedelsverkets stöd och kommunikation riktat till denna målgrupp.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Ipsos
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Offentliga måltider - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2023
Antal sidor
45