L 2023 nr 15 - Listeria i skivade fermenterade korvar och vegetabiliska pålägg samt effekt av konserveringsmedel i ätfärdiga livsmedel

Denna rapport redovisar och motiverar vad som lett fram till de åtgärder som Livsmedelsverket anser vara nödvändiga för att minska risken att konsumenter blir sjuka av listeria.

Denna uppdatering och komplettering av riskhantering av listeria i livsmedel baseras på en oberoende vetenskaplig riskvärdering/underlag (Livsmedelsverket, 2022a).

Den kompletterar Livsmedelsverkets tidigare riskhantering om listeria från 2017 med avseende på fermenterade korvar (medvurst, salami) och vegetabiliska smörgåspålägg. Med utgångspunkt från det vetenskapliga underlaget har avvägningar gjorts, där även lagstiftning och kontroll samt andra legitima faktorer har vägts in i hanteringen. Sådana faktorer kan till exempel vara sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Andra avvägningar som gjorts är bedömning av eventuella konsekvenser av hanteringen, om det är möjligt att följa ett råd och hur ett råd uppfattas och tillämpas av målgrupperna.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Oönskade ämnen - Offentliga måltider
Utgivningsår
2023
Antal sidor
36