L 2023 nr 13 - Vilken mat slängs i hushållen?

Plockanalys – en djupdykning i vårt avfall

Matsvinn är mat och dryck som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. Överallt där mat hanteras uppstår matsvinn. En betydande del av matsvinnet uppstår i hushållet. Varje år slängs cirka 15 kilo mat per person i hushållet. Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken per person och år. Totalt blir det 33 kilo mat. Att slänga mat är dåligt för både klimatet, miljön och plånboken.

Det finns många anledningar till att mat slängs i hushållet. För att matsvinnet ska minska behöver konsumenternas beteende förändras. I konsumentundersökningar har Livsmedelsverket bland annat sett att kunskapen om hur länge livsmedel håller och hur de bäst förvaras behöver öka. För att kunna rikta insatser som är effektiva är det viktigt att ha kännedom om vilka livsmedel som slängs. Hittills har kännedomen om vilken mat som hamnar i våra sopor varit relativt låg och för att ta reda på mer om det har Livsmedelsverket låtit genomföra så kallade förfinade plockanalyser.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2023
Antal sidor
14