L 2023 nr 11 – Matsvinn i kommunala äldreboenden

Detta är Livsmedelsverkets tredje nationella kartläggning av matsvinn från luncher i de kommunala måltidsverksamheterna inom äldreomsorgens särskilda boenden.

Sammanlagt 60 kommuner har rapporterat in matsvinnsdata. I de deltagande kommunerna uppgår det genomsnittliga matsvinnet som slängs i kök, servering och från tallrik vid luncherna på särskilda boenden till 108 gram per ätande, exklusive dryck. Det betyder att uppemot en tredjedel av måltiden slängs. Med tanke på att undernäring är vanligt bland sköra äldre är det allvarligt att den mat som planerats utifrån de äldres energi- och näringsbehov inte blir uppäten.

Matsvinnsmätningar inom äldreomsorgen kan därför med fördel användas som ett verktyg för att identifiera risk för undernäring, på gruppnivå, samt potentiella utvecklingsområden för att förbättra måltidskvaliteten.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn - Offentliga måltider
Utgivningsår
1
Antal sidor
28