L 2023 nr 09 - Sveriges livsmedelskontroll 2022

En grundläggande princip i livsmedelslagstiftningen är att livsmedel bara får släppas ut på marknaden om de är säkra. Det är också viktigt att informationen om livsmedel inte vilseleder konsumenter. 

Livsmedelsföretagen ska följa lagstiftningen. De kontrolleras av flera myndigheter – i huvudsak länsstyrelserna, Livsmedelsverket och kommunala kontrollmyndigheter. Syftet med kontrollen är att säkerställa att företagen tar sitt ansvar enligt livsmedelslagstiftningen. Kontrollen är riskbaserad och omfattar hela kedjan från producent till konsument.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2023
Antal sidor
50