L 2023 nr 08 - Risker med mögel i frukt och grönt

Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris. Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.

Livsmedelsverkets verktyg att ta fram och förvalta råd och information som rör livsmedel och dricksvatten till konsumenter baseras på vetenskapliga rön som löpande uppdateras.

Denna hanteringsrapport kompletterar Livsmedelsverkets råd om hantering av mögliga livsmedel. Rapporten redovisar bakgrund och motiv till riskhantering av frukter och grönsaker som har möglat. Hanteringsrapporten baseras på en oberoende riskvärdering med samma namn.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Råd och rekommendationer - Smittskydd och hygien
Utgivningsår
2023
Antal sidor
42