L 2023 nr 07 - Matsvinn i kommunala förskolor och skolor

Detta är Livsmedelsverkets tredje nationella kartläggning av matsvinn från luncher i kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier.

184 av landets 290 kommuner har rapporterat in data från 2022 års matsvinnsmätningar. Liksom i tidigare kartläggningar är skolan den verksamhet som rapporterat mest data. Det sammanlagda matsvinnet som slängs i kök, servering och från tallrik vid skollunchen uppgår till ungefär 56 gram per elev. Även inom förskolan har antalet kommuner som rapporterat matsvinnsiffror ökat. Här uppgår det sammanlagda matsvinnet vid lunchen till ungefär 71 gram per barn.

Uppgifter om matsvinnets storlek är viktigt för jämförelser mellan kommuner och som ett underlag för beslutsfattare och verksamhetsplanering.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn - Offentliga måltider
Utgivningsår
2023
Antal sidor
38