L 2023 nr 05 - En nationalekonomisk analys av ett urval av styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion

Livsmedelsverket har i uppdrag av regeringen att under 2020–2023 tillsammans med livsmedelsbranschen undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. I uppdraget ingår även att ta fram ett kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska och intaget av fullkorn, frukt och grönsaker öka. Denna rapport är en del av kunskapsunderlaget.

Syftet med rapporten är att utgöra ett kunskapsunderlag för hur olika typer av statliga styrmedel skulle kunna bidra till bättre matvanor. Fyra olika styrmedel analyseras: EU:s skolfruktsstöd, sänkt moms på frukt och grönsaker, avgift/skatt på drycker med tillsatt socker samt reglering av multipriskampanjer.

Rapporten beskriver effekter och konsekvenser av styrmedlen samt faktorer som kan påverka effekterna och konsekvenserna. Rapporten  innehåller en visualisering och beskrivning av effektlogik för styrmedlen, för att synliggöra orsakssamband kopplat till styrmedlen. Detta möjliggör en diskussion om vilka faktorer som påverkar om de sammantaget kan vara ändamålsenliga och effektiva. I föreliggande rapport lämnas inte några rekommendationer eller förslag.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Regeringsuppdrag - Matvanor
Utgivningsår
2023
Antal sidor
90