L 2023 nr 04 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen i leden efter primärproduktion 2022

Alla myndigheter inom EU som utför offentlig livsmedelskontroll ska se till att bli reviderade. Revisionerna kan identifiera brister och bidra till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll.

I Sverige utförs livsmedelskontroll av 269 olika myndigheter och de blir i sin tur reviderade av andra myndigheter. Ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv är det av stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionens trovärdighet att kontrollen och revisionen är välfungerande.

I denna rapport sammanställs resultatet av Livsmedelsverkets internrevision och revisioner vid kommunala kontrollmyndigheter under 2022. Samlade revisionsresultat ger en bild av hur Sveriges livsmedelskontroll uppfyller lagstiftningens krav och underlättar för de som arbetar med att utveckla och förbättra kontrollen.

Rapporten vänder sig främst till de myndigheter som har blivit reviderade eller som utför revisioner och till dem som arbetar med att stödja och utveckla revisionen eller livsmedels-kontrollen. Andra målgrupper är berörda departement, politiker, allmänheten och media.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2023
Antal sidor
20