L 2023 nr 03 - Matsvinn i hemmet 2022

Livsmedelsverket har undersökt konsumenternas kännedom, attityd och beteende när det gäller matsvinn och om dessa har förändrats sedan undersökningen genomfördes 2020.

Matsvinn är livsmedel som har producerats i syfte att bli mat men som av olika anledningar inte går vidare i livsmedelskedjan och äts upp. Det är ett slöseri av jordens resurser och innebär även ekonomiska förluster. Hushållen står för den största delen av matsvinnet.

Det är viktigt att följa hur hushållens kännedom, attityder och beteenden i relation till matsvinn utvecklas. Livsmedelsverket har därför genomfört en uppföljande webbaserad kosumentundersökning till den som genomfördes 2020. Med syfte att se hur utvecklingen har skett mellan år 2020 och 2022. Detta kommer att följas upp med ytterligare en undersökning innan det nuvarande uppdragets slut år 2025.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Matvanor - Undersökningar
Utgivningsår
1
Antal sidor
28