Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2021 i uppdrag att, tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer, arbeta för att öka förutsättningarna för att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig.

I rapporten redovisas flödesstörningar som har stora konsekvenser för livsmedelsförsörjningen och förslag till åtgärder för att förebygga och hantera dessa.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2023
Antal sidor
64