L 2022 nr 16 - Sveriges livsmedelskontroll 2021

Alla livsmedel på marknaden ska vara säkra. Det är en av de grundläggande principerna i livsmedelslagstiftningen. Konsumenten ska inte heller vilseledas eller luras av informationen om livsmedel. Ansvaret för att följa lagstiftningen vilar på företagen och den offentliga kontrollen syftar till att säkerställa att företagen tar detta ansvar. Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag utförs av flera olika myndigheter i hela kedjan från producent till konsument.

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet av myndigheterna. Kontrollen ska vara riskbaserad, det vill säga utföras tillräckligt ofta och med rätt fokus. Det innebär att olika typer av livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras olika ofta. Myndigheterna kontrollerar att företagarna är medvetna om eventuella faror i sin verksamhet och har rutiner för att minimera riskerna, samt att de följer övriga bestämmelser i lagstiftningen. Kontrollen ska ge effekt, det vill säga upptäcka brister och se till att företagaren rättar till bristerna.

I denna rapport ges en beskrivning av den kontroll som utförts i hela livsmedelskedjan under år 2021. I rapporten beskrivs även den kontroll som utförts på dricksvattenanläggningar.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2022
Antal sidor
40