L 2022 nr 11 - Risk and benefit assessment of whole grain intake in the Swedish adult population

De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en sammanställning från Livsmedelsverket.

Det är väl känt att fullkorn medför bättre hjärt- och kärlhälsa och de flesta skulle behöva äta mer fullkorn än de gör. Men fullkorn kan ibland innehålla oönskade ämnen som kadmium och mögelgifter. Kadmium kan exempelvis påverka njuren.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Andra språk - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2022
Antal sidor
70