L 2022 nr 05 - Riskvärdering av bly i dricksvatten

Syftet med denna riskvärderingen är att ge en bild av vilka risker det finns med att dricka vatten med olika halter av bly. 

Denna värdering har betydelse för hur Livsmedelsverket ska agera i form av råd och riktlinjer till de som har egen brunn. Underlaget skall i första hand användas i arbetet med att se över riktvärdet för bly i råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2022
Antal sidor
30