L 2022 nr 01 - Kartläggning av måltider i kommunalt drivna förskolor, skolor och omsorgsverksamheter 2021

Detta är Livsmedelsverkets andra nationella kartläggning av offentliga måltider vid kommunala skolor, förskolor och äldreboenden. Sammantaget har 238 av Sveriges 290 kommuner deltagit, vilket motsvarar 82 procent.

Områden som kartlagts är exempelvis styrning, kompetens, beredskap för samhällsstörningar, samverkan och mål kopplade till hållbarhet. Resultaten visar på en positiv utveckling i stort och att mat och måltider har hamnat högre på kommunernas agendor. Omkring åtta av tio kommuner har satt mål för livsmedelsinköp, det vanligaste är mål för inköp av ekologiska livsmedel.

 

Däremot har nästan ingen kommun mål för matgästernas konsumtion, trots att FN:s globala mål för hållbar utveckling pekar ut förändringar i vår matkonsumtion som en avgörande faktor för att nå ett mer hållbart samhälle. Resultaten i rapporten ger möjlighet att följa utvecklingen av offentliga måltider lokalt, liksom på nationell nivå. Resultaten ger möjlighet till jämförelse mellan kommuner och kan användas som underlag för verksamhetsplanering och beslut.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Offentliga måltider - Undersökningar
Utgivningsår
2022
Antal sidor
58