2022 - Nationell amningsstrategi 2022-2027

Förbättrade förutsättningar för ett jämlikt och tillgängligt amningsstöd för alla föräldrar kan ge positiva effekter på folkhälsan och minska belastningen på klimat och miljö. Utgångspunkten i folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god och jämlik hälsa och det är därmed viktigt att beakta orsaker till ojämlikhet i hälsa.

Genom att olika aktörer arbetar mot samma mål kan arbetet med att främja och stödja amning bli mer effektivt. Det kan även ge föräldrar ökad möjlighet till kontroll, inflytande och delaktighet i beslut kring sin egen och barnets behov/hälsa. Det är också viktigt att ge stöd till föräldrar där amning av olika skäl inte är möjlig eller där tillmatning är nödvändig. Om olika aktörer arbetar mot samma mål kan det även bidra till att stärka barnkonventionens artikel 24 om barnets rätt till bästa möjliga hälsa.

Målgruppen för strategin är de aktörer som fattar beslut som påverkar förutsättningarna för ett tillgängligt amningsstöd. Genom den nationella kunskapsstyrningen finns idag bättre förutsättningar än tidigare för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet även när det gäller stöd för amning.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Konsumentverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2022
Antal sidor
24