Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeende?

Livsmedelspriserna har ökat kraftigt för flera produkter under våren 2022. Denna undersökning ha genomförts för att öka kunskapen om och i så fall på vilket sätt de förändrade priserna påverkar konsumenternas köpbeteende.

För att få en kvantifierad bild av om beteendet påverkats, på vilket sätt och om det i större/mindre utsträckning påverkat vissa grupper har Livsmedelsverket låtit Origo Group genomföra en undersökning riktad till allmänheten i åldersgruppen 18–84 år.

Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbpanel. Ett representativt urval på 1 005 personer besvarade enkäten, som genomfördes 20 maj–30 maj 2022.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Origo Group
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Matvanor - Miljö och matsvinn
Utgivningsår
2022
Antal sidor
14