S 2021 nr 01 - Covid-19-pandemin och offentliga måltidsverksamheter i vård, skola och omsorg

Covid-19-pandemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen har haft betydande inverkan på hela samhället, så även på offentliga måltidsverksamheter.

Denna kvalitativa kartläggning av erfarenheter utgör en del av myndigheternas systematiska omvärldsbevakning och syftar till att öka förståelsen för hur måltidsverksamheterna i vård, skola och omsorg och dess matgäster kan ha påverkats.  Kartläggningen har utförts av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket gemensamt.

Resultaten kan ses som en ögonblicksbild av hur några av landets offentliga måltidsverksamheter påverkats av covid-19-pandemin och kan utgöra en grund för mer omfattande kartläggningar och analyser på nationell, regional och lokal nivå. Pandemin och de vidtagna åtgärderna beskrivs ha påverkat de offentliga måltiderna i de verksamheter som bidragit till undersökningen avseende utbud, måltidsmiljö, arbetssätt och samverkan. Svar från de verksamheter som ingår i kartläggningen beskriver exempel på snabb anpassning och olika kreativa lösningar.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Offentliga måltider - Smittskydd och hygien
Utgivningsår
2021
Antal sidor
30