L 2021 nr 05 - Allergi och korsallergi mot nötter, frön, baljväxter, frukter och grönsaker

Denna vetenskapliga kunskapsöversikt ersätter de allergibroschyrer som Livsmedelsverket tidigare gett ut om ”Soja, jordnöt och andra baljväxter”, ”Nötter och fröer” samt ”Frukt, grönsaker och latex”. 

Rapporten riktar sig främst till dietister, läkare och annan sjukvårdspersonal. I rapporten beskrivs korsallergi såväl som primär (äkta) allergi mot nötter, baljväxter, fröer, frukter och grönsaker. Korsallergi beror på att allergi-antikroppar hos till exempel björkpollenallergiker reagerar mot ämnen i viss mat som liknar björkpollenallergen. Det kan vara hasselnöt, äpple, persika eller jordnöt. Primär allergi mot exempelvis hasselnöt eller jordnöt förekommer också. Sådan allergi ger generellt svårare symtom än korsallergi.
Det är sjukvården som ger råd till allergiska och överkänsliga individer utifrån deras sjukdom och känslighet. Denna vetenskapliga kunskapsöversikt innehåller inte råd men kan användas som underlag till råd och information för sjukvårdspersonal. Rapporten utgör också referenser till de texter om allergi och annan överkänslighet som finns på Livsmedelsverkets webbplats. I rapporten ingår inte beskrivning av den livsmedelslagstiftning som finns om bland annat märkning.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Allergi
Utgivningsår
2021
Antal sidor
60