E 2021 nr 01 - Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn? - En randomiserad kontrollstudie om nudging i dagligvaruhandeln

Matsvinn är ett allvarligt miljöproblem, både i Sverige och globalt. Matsvinnet uppstår i alla led i livsmedelskedjan, men det är hushållen som står för den största andelen. I den här studien har Ramboll Management Consulting och Impactually testat hur livsmedelsbutiker kan underlätta för konsumenter att minska sitt svinn.

Fokus i studien är utmaningen att konsumenter omedvetet köper för mycket mat när de möts av tillfälliga erbjudanden på varor, till exempel av multipriserbjudanden, vilket kan bidra till en ökad risk för matsvinn.

Resultaten visar att butiker med enkla medel kan få konsumenter att fatta mer informerade beslut och inte köpa mer än de faktiskt behöver. När konsumenterna uppmanades att aktivt överväga vilken mängd de vill ha och behöver, köpte de också färre varor.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Ramboll Management Consulting och Impactually
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn - Stöd till företag
Utgivningsår
2021
Antal sidor
50