S 2020 nr 02 – Handbok för utredning av utbrott

Denna handbok ger råd och kunskap som kan bidra till att mer effektivt stoppa smittspridning och bidra till säkrare livsmedelshantering. Den kan också bidra till att utredningar av matförgiftningar sker på ett mer likartat sätt i landet.

Enkätundersökningar visar att 500 000 vuxna årligen bedömer att de drabbas av matförgiftning i Sverige där de smittats via livsmedel eller dricksvatten. Erfarenheten visar att under en utbrottsutredning behöver aktörerna ha tät kontakt med varandra, vilket kräver väl fungerande rutiner och kommunikationsvägar.

 

Denna handbok riktar sig till alla myndigheter som är involverade i att utreda utbrott av livsmedels- eller dricksvattensburen smitta. Syftet är att handboken ska kunna användas på olika sätt, till exempel för att få stöd i hur de olika momenten i en utredning kan utföras och att få en överblick vilka aktörer som deltar och hur de kan samarbeta. Den kan också användas i utbildningssyfte.

Handboken finns både tillgänglig som denna rapport och
som en webbversion i kontrollwiki.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner, Försvarsinspektören, Jordbruksverket, länsstyrelserna, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Smittskydd och hygien - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2020
Antal sidor
96