L 2020 nr 22 - Betydelsen av måltidernas utformning och organisation på sjukhus

Den här litteraturöversikten har tagits fram i samband med  utformningen av nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. 

Syftet med litteraturöversikten är att på ett övergripande sätt sammanfatta kunskapen kring de aspekter av mat och måltider som är viktiga för patienter på sjukhus, hur en förändrad utformning av måltiderna kan påverka patienternas energiintag, näringsintag och välbefinnande samt de organisatoriska faktorer som är viktiga för att måltiderna ska hålla hög kvalitet. Det finns ett fortsatt stort behov av systematiska litteraturöversikter på området ur ett svenskt perspektiv.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Vården - Offentliga måltider
Utgivningsår
2020
Antal sidor
28