L 2020 nr 19 - Risker med att äta kött från CWD-infekterade hjortdjur, Riskvärdering

I den här rapporten presenteras en generell bakgrund till prioner och prionsjukdomar samt mer specifik om Avmagringssjuka (Chronic Wasting Disease, CWD).

CWD är en ny och ovanlig djursjukdom i Europa, men den har funnits i Nordamerika sedan 1960-talet. I Europa påvisades CWD för första gången 2016, i norska vildrenar. Därefter har sjukdomen påvisats i älgar och kronhjort i Norge, Sverige och Finland, sammanlagt 32 djur. I Sverige påvisades CWD i tre äldre älgar 2019 samt ytterligare en under 2020. Sjukdomen orsakas av ett prion, ett infektiöst protein. Förutom CWD finns även andra olika prionsjukdomar som kan drabba djur men även människor, till exempel Bovin spongiform encefalopati (BSE) hos nötkreatur, scrapie hos får och getter samt Creutzfeldt Jacobs sjukdom (CJD) hos människor. Alla som drabbas av en prionsjukdom får neurologiska störningar som leder till döden.

Syftet med denna rapport är att bedöma risken för människor att insjukna i prionsjukdom efter konsumtion av infekterade hjortdjur. Det är över 50 år sedan CWD upptäcktes, och det finns inget som tyder på att sjukdomen har spridits till människor som ätit kött från infekterade djur. Det finns dock en vetenskaplig osäkerhet om den zoonotiska förmågan hos CWD-prioner och artbarriären är inte absolut. Osäkerheterna gäller särskilt de nya varianter av CWD-prioner som påvisats i Norden. För dessa CWD-varianter finns det ännu inga rapporterade undersökningar med avseende på den zoonotiska förmågan. Även om sannolikheten är mycket låg för att människor skulle drabbas av CWD går den inte helt att utesluta.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Oönskade ämnen - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2020
Antal sidor
34