L 2020 nr 14 - Matförgiftningar i Sverige

Denna rapport sammanställer rapporterade matförgiftningar i Sverige under perioden 2008-2018. I rapporten beskrivs hur många och vilka som blir sjuka av maten, vilka de vanligaste mikroorganismerna och livsmedlen är som orsakar sjukdomsfallen, årstidsvariation, förändringar över tid och hur utredning av matförgiftningarna utfördes.

Resultaten från rapporten ska användas som underlag för planering, prioritering och uppföljning. Dessutom är rapporten tänkt att tillhandahålla information till personer som har intresse eller behov av denna typ av kunskaper i sitt yrke och inte minst att visa och ge en återkoppling på det värdefulla arbete som utförs av de som utreder, rapporterar och i övrigt studerar våra matförgiftningar.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Smittskydd och hygien - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2020
Antal sidor
56