L 2020 nr 11 - Risker och nyttor med probiotiska mikroorganismer under graviditet och amning, Risk- och nyttovärdering

Denna rapport är ett vetenskapligt underlag om risker och nyttor med intag av probiotiska mikroorganismer under graviditet och amning.

Rapporten beskriver övergripande hälsofrämjande effekter samt oönskade effekter av sådana mikroorganismer hos kvinnan och i förlängningen barnet. 

Rapporten är skriven på förfrågan från Livsmedelsverkets avdelning Hållbara matvanor som behöver detta underlag för att kunna ge råd till gravida och ammande.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2020
Antal sidor
22