L 2020 nr 10 - Risker och nyttor med probiotiska mikroorganismer under graviditet och amning, Risk- och nyttohantering

Denna riskhanteringsrapport beskriver hur Livsmedelsverket har hanterat risker och nyttor med intag av probiotika under graviditet och amning. Probiotika definieras som levande mikroorganismer som, när de intas i tillräckliga mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt.

Forskningsområdet är relativt nytt och utifrån de begränsat antal studier som hittills gjorts finns indikationer, men inte tillräckligt starkt stöd för att säga att intag av dessa mikroorganismer ger olika positiva hälsoeffekter för moder och barn under graviditet och amning. Tillförsel av probiotiska mikroorganismer under graviditet och amning anses vara säkert för friska kvinnor och i förlängningen barnet. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att vare sig rekommendera eller avråda intag av probiotika under graviditet och amning.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2020
Antal sidor
18