2020 - Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2019

Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt väl. Det bidrar till att Sverige har säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men uppföljningen av hur företag och jordbruk åtgärdar brister behöver förbättras.  Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickats till EU-kommissionen.

Rapporten till kommissionen omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Rapporten konstaterar att kontrollen fortsätter utvecklas i positiv riktning. Olika informations- och utbildningsinsatser ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt.

Mängden kontroll – hur många företag och jordbruk som kontrolleras – är ungefär densamma som tidigare år och kontrollerna har upptäckt ungefär samma typer av brister. De företag som har den mest riskfyllda produktionen har, som de ska, fått mest kontroll. När kontrollen upptäcker en brist hos ett företag eller jordbruk rapporteras det som en avvikelse. Hur många avvikelser olika kontrollmyndigheter rapporterar varierar mycket mellan kontrollområden och myndigheter – från inga alls till att avvikelser rapporteras vid nio av tio kontrollbesök.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Om Livsmedelsverket - Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2020
Antal sidor
64