L 2019 nr 22 - Koffein - råd till gravida och ammande

Livsmedelsverket har sedan många år tillbaka särskilda kostråd till gravida och ammande. Råden revideras utifrån uppdaterade underlag inom mikrobiologi, toxikologi, nutrition och allergi.

I denna rapport redovisas motiven till de råd och information som ges om koffein för gravida och ammande. Underlaget för råden finns som bilaga 2. Informationen till ammande är baserad på den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets riskvärdering av koffein (Efsa 2015).

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2019
Antal sidor
58