L 2019 nr 18 - Matförgiftningar och graviditet, riskvärderingsrapport

Denna rapport är ett vetenskapligt underlag om potentiella mikrobiologiska risker under graviditeten med andra livsmedelsburna faror än Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii och hepatit E.

De mikroorganismer som tagits upp är: norovirus, hepatit A, salmonella, campylobacter, STEC, brucella, coxiella och vissa fiskparasiter. Rapporten beskriver mottaglighet för sådana infektioner under graviditet med eventuella negativa konsekvenser för modern och/eller barnet som följd. Rapporten är skriven på förfrågan från Livsmedelsverkets avdelning Hållbara matvanor som behöver detta underlag för att kunna ge råd till gravida.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2019
Antal sidor
30