L 2019 nr 17 - Sveriges livsmedelskontroll 2018

I den här rapporten presenterar Livsmedelsverket resultat från livsmedelskontrollen år 2018: i primärproduktionen, leden efter primärproduktionen och dricksvattenanläggningar.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2019
Antal sidor
192