L 2019 nr 11 - Överkänslighet mot tillsatser och organiska syror i mat

Denna vetenskapliga rapport ersätter de allergibroschyrer som Livsmedelsverket tidigare gett ut om "Tillsatser, kryddor och aromer" och "Organiska syror".

Rapporten riktar sig främst till dietister, läkare och annan sjukvårdspersonal. I rapporten beskrivs olika sorters överkänslighet samt de specifika tillsatser som har orsakat överkänslighetsreaktioner hos en del individer. Överkänslighetsreaktioner mot tillsatser är sällsynta. Vanligtvis drabbas personer som redan tidigare lider av någon allergisk sjukdom. Det är sjukvården som ger råd till allergiska och överkänsliga individer utifrån deras sjukdom och känslighet. Denna vetenskapliga rapport innehåller inte råd men kan användas som underlag till råd och information för sjukvårdspersonal.
Rapporten utgör också referenser till de texter om allergi och annan överkänslighet mot tillsatser som finns på Livsmedelsverkets webbplats. I rapporten ingår inte beskrivning av den livsmedelslagstiftning som finns angående bland annat tillsatser. Det beskrivs istället på Livsmedelsverkets webbplats.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Allergi
Utgivningsår
2019
Antal sidor
30