L 2019 nr 08 - Råd om introduktion av jordnötter, ägg, mjölk och fisk i relation till utveckling av matallergi

I Livsmedelsverkets råd om mat för spädbarn och småbarn, som reviderades 2011, ingår råd om introduktion av allergena livsmedel. Med allergena livsmedel menas jordnötter, ägg, mjölk, nötter och fisk.

 Under 2017-19 har en översyn av råden om introduktion av allergena livsmedel till spädbarn genomförts, vilket redovisas i denna rapport. Den första delen beskriver hur det vetenskapliga underlaget tillsammans med andra faktorer har lett fram till råden om introduktion av allergena livsmedel till spädbarn. Den andra delen redovisar ett vetenskapligt underlag om forskningen kring introduktion av allergena livsmedel till spädbarn. Författarna beskrivs i respektive delrapport. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Livsmedelsverket och Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin.
Denna rapport ersätter kapitlen om introduktion av allergena livsmedel i rapporterna 21/2011 Råd om mat för barn 0-5 år, Vetenskapligt underlag med risk- eller nyttovärderingar och kunskapsöversikter (Livsmedelsverket, 2011b) samt rapport 22/2011, Råd om mat för barn 0-5 år, Hanteringsrapport, beskriver hur risk- och nyttovärderingar tillsammans med andra faktorer har lett fram till Livsmedelsverkets råd om mat för spädbarn och småbarn (Livsmedelsverket, 2011a).

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Barn - Allergi
Utgivningsår
2019
Antal sidor
56