L 2019 nr 07 - Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2018

Resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter.

I Sverige utförs livsmedelskontroll av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, lokala kontrollmyndigheter (kommuner) och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. EU-lagstiftning anger att alla myndigheter som utför offentlig livsmedelskontroll ska bli reviderade. Motsvarande krav för kontroll av dricksvatten finns i nationell lagstiftning. Sveriges livsmedelskontroll och revisioner blir i sin tur granskade av EU-kommissionen. En väl fungerande revision och livsmedelskontroll är av grundläggande betydelse för den svenska livsmedelsproduktionens trovärdighet i ett internationellt perspektiv.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2019
Antal sidor
68