L 2019 nr 03 - Tillväxtreglerare i spannmål en trendanalys

Livsmedelsverket har i uppdrag att verka för att Sveriges konsumenter ska ha tillgång till säker mat.

Ett sätt att uppnå det är att se till att resthalterna av växtskyddsmedel som finns i vår mat inte är otillåtet höga. Livsmedelsverket utför därför regelbundet stickprovskontroller på olika livsmedel. Växtskyddsrådet har sett ett behov av att undersöka hur ofta resthalter av tillväxtreglerare återfinns i spannmål och på vilka nivåer eventuella fynd ligger eftersom användningen är omdiskuterad.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Oönskade ämnen - Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2019
Antal sidor
62