L 2019 nr 01 - Blodiga burgare, kontroll av malet kött till icke genomstekta hamburgare

Det har blivit allt vanligare under senare år att restauranger serverar hamburgare som inte är genomstekta (det vill säga blodig eller medium). Servering av hamburgare av malet kött som inte är genomstekta kan medföra hälsorisker för konsumenter.

Den hälsofara som främst kan förekomma i malet kött är infektion med bakterien enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC). Livsmedelsverksamheter som serverar hamburgare som inte är genomstekta ska kunna visa för kontrollmyndigheten att deras hygieniska rutiner samt förfaranden baserade på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) minimerar hälsoriskerna för konsumenten. De övergripande målen i den nationella planen för kontroll i livsmedelskedjan är nedbrutna i operativa mål. Målen ger en inriktning och prioritering av riskbaserade kontrollinsatser inom ramen för den årliga kontrolltiden. Ett av de operativa målen för livsmedelskontrollen 2017–2019 gäller EHEC i malet kött. Livsmedelsverket beslutade att samordna ett kontrollprojekt inom detta område utifrån ovannämnda mål.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2019
Antal sidor
42