2019 - Avsättning av svenskt vildsvinskött, slutrapport

Livsmedelsverket redovisar med denna rapport resultat för Regeringsuppdraget Analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött.

Arbetet har genomförts tillsammans med Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Naturvårdsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt samt aktörer från hela kedjan - från markägare till konsument. Rapporten sammanfattar den information som har samlats in om hinder, problem och behov samt förslag till förändringar och andra typer av aktiviteter vilka syftar till att hantera de identifierade orsakerna till att för lite vildsvinskött når konsumenter. Den samlade informationen och förslagen rör huvudsakligen områdena kunskap och kompetens, ekonomiska incitament och marknadsföring.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2019
Antal sidor
103