2018 - Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2017

Detta är Rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2017. Rapporten omfattar de kontrollområden som ingår i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan, (benämns ofta endast som nationella kontrollplanen eller NKP)1.

Områdena är offentlig kontroll av växtskadegörare, foder, animaliska biprodukter, djurhälsa – smittskydd, djurskydd, livsmedel, gränskontroll, hantering av veterinärmedicinska preparat och restsubstanser samt kontroll av ekologiska livsmedel. Revisioner av kontrollmyndigheternas kontrollsystem, nationella referenslaboratorier, beredskap och hantering av kriser presenteras också i separata kapitel.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2018
Antal sidor
110