2018 nr 21 - Råd om D-vitamintillskott till riskgrupper

En relativt stor andel av befolkningen får i sig mindre D-vitamin än rekommenderat, trots reglerad berikning av vissa livsmedel. Livsmedelsverket har därför gjort en översyn av behoven av tillskott med D-vitamin till olika riskgrupper. Råden handlar om förebyggande insatser för att undvika låga intag.

I denna rapport redovisas Livsmedelsverkets slutsatser och avvägningar utifrån vetenskapen om risker och nyttor med D-vitamintillskott och andra relevanta faktorer, som till exempel miljöaspekter, lagstiftning och kontroll. Även andra faktorer som vårdens möjlighet att mäta D-vitaminstatus på samtliga äldre har beaktats, liksom den nyligen genomförda översynen av regler om obligatorisk berikning. Rapportens syfte är att redovisa och motivera vad som lett fram till de åtgärder avseende D-vitamintillskott som Livsmedelsverket anser vara befogade för att minska risken för att identifierade riskgruppers intag av D-vitamin ligger på en för låg nivå i relation till rekommenderat intag.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2018
Antal sidor
30