2018 nr 18 - Sveriges livsmedelskontroll 2017

I rapporten presenterar vi hur livsmedelskontrollen har fungerat under år 2017 i primärproduktionen, leden efter primärproduktionen och vid dricksvattenanläggningar.

Resultaten visar att kontrollmyndigheterna överlag planerade och genomförde kontroller, att de i viss mån hittade avvikelser och att de ibland vidtog åtgärder för avvikelser. De genomförde också olika insatser för att följa upp brister och för att förbättra själva kontrollen. Men resultaten för kontrollmyndigheterna varierade när det gällde att leva upp till livsmedelslagstiftningen och uppfylla
målen för kontrollen.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2018
Antal sidor
190