2018 nr 17 - Kostmönster under graviditet

En litteraturstudie om kostmönster och samband med graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, för tidig förlossning och stor viktuppgång under graviditeten.

Syftet med den här rapporten är att redogöra för vilken typ av kost som är förknippad med risk för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, för tidig förlossning och stor viktuppgång under graviditeten. Fokus ligger på studier från nordiska länder. I det här underlaget diskuteras också interventionsstudier som syftar till att studera om man genom rådgivning kan ändra kosten på ett sätt som minskar risken för komplikationer under graviditeten.

Rapporten kommer användas som underlag i den pågående översynen av råd om bra matvanor för gravida och ammande. Vi hoppas också att den kan vara användbar för dem som möter gravida kvinnor i sitt yrke och vill ha en fördjupad information om samband mellan matvanor och utfall under graviditeten.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Gravid/ammande
Utgivningsår
2018
Antal sidor
32