2018 nr 16 - Dioxiner och PCB i ekologiska ägg 2017

Livsmedelsverket uppmärksammade äggbranschen under hösten 2016 på att halterna av dioxiner och PCB i ekologiska ägg kontinuerligt hade ökat sedan år 2006, med en snabbare ökningstakt sedan år 2010. 

Det är viktigt att påpeka att halterna fortfarande med marginal låg under gränsvärdena men högre än i icke ekologiska ägg. Ett samarbete inleddes under hösten samma år mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt samt Svenska Ägg för att utreda orsakerna till denna ökning och att därigenom om möjligt ge verktyg till att minska denna ökning av dioxiner och PCB.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2018
Antal sidor
80